Conferentie ‘Licht op het levenseinde’.

Conferentie ‘Licht op het levenseinde’.

Deze conferentie zal plaatsvinden op 9 februari inde Rheehorst te Ede.

De conferentie is bedoeld voor ieder die werkzaam is met mensen aan het einde van hun leven. Het zal een dag worden van verdieping en uitwisseling.

We maken de conferentie zo goed mogelijk kenbaar aan een ieder die hierin misschien geïnteresseerd is. En dat zal voor sommige van uw leden ook gelden.

Het zou fijn zijn als u eventuele geïnteresseerden op de hoogte wilt brengen van de conferentie. Ik stuur in de bijlage de digitale folder mee.

Deze kunt u ook op papier aanvragen via dit mail adres: info@lichtophetlevenseinde.nl.

Informatie kunt u vinden op www.lichtophetlevenseinde.nl Op de website kan de aanmelding van de conferentie plaatsvinden.

Namens de werkgroep ‘Licht op het levenseinde’,

Hartelijke groet, Mirjam Lugthart