Afscheid nemen

Als u afscheid moet nemen, dan moet het goed zijn. In alle opzichten en in alle fases rondom het afscheid: ervoor, tijdens en erna. Dan is het fijn als er mensen zijn die helder krijgen wat u wilt, die regelen, ondersteunen en begeleiden. Die niet alleen naar uw wensen luisteren, maar die juist ideeën aandragen omdat ze weet hebben van alle mogelijkheden. Die met u samenwerken en alle gelegenheid geven dingen zelf te doen. In het Netwerk uitvaartvernieuwers hebben professionals zich verenigd. Allemaal werken ze rondom sterven: de stervensbegeleider, uitvaartondernemer, -verzorger, ritueel- en rouwbegeleider. Nauw samenwerkend met vakmensen die een bijzondere (graf)kist maken, een grafmonument of een urn, de fotograaf en de musicus. De leden van het Netwerk komen geregeld samen om elkaar te informeren en inspireren. Natuurlijk zijn ze niet hetzelfde, mensen zijn immers uniek. Juist daarom werken ze persoonlijk, luisteren ze met aandacht, betrekken ze kinderen bij het afscheid en zetten ze zich met hart en ziel in voor een begrafenis of crematie. Afscheid van een kostbaar leven dat voelbaar is in de uitvaart van een volwassene, een baby, of een kind..