Lid worden

Mensen netwerken met elkaar om inspiratie op te doen, elkaar te informeren en samen te werken. Dat geldt ook voor het Netwerk Uitvaartvernieuwers. Ongeveer vijf keer per jaar komen de leden van het Netwerk bij elkaar tijdens een zogeheten Funerair Café. Meestal wordt een thema besproken of wordt iemand uitgenodigd om informatie te geven. Daarnaast is er altijd ruimte en tijd om daadwerkelijk te netwerken. Bij het Netwerk streven we naar een wisselwerking tussen “halen en brengen”.

Belangstellenden kunnen zich opgeven voor een kennismakingsmoment dat een uur  voor de aanvang van een Funerair Café gepland staat.

Tijdens deze kennismakingsmomenten wordt er algemene informatie gegeven over het Netwerk en is er de gelegenheid om alvast kort kennis te maken met elkaar. Aansluitend neem je meteen deel aan een Funerair café. Je kunt pas lid worden van het Netwerk nadat je bij een kennismakingsmoment en Funerair Café bent geweest. Het lidmaatschap is persoonsgebonden.

Meer informatie…

Funeraire Café’s in 2017

29 januari
2 april (ALV) 
11 juni (buitenactiviteit)
24 september
26 november