Gegevens

Bedrijfsnaam FRANK VANDENDRIES UITVAARTBEGELEIDING
Voornaam Frank
Achternaam Vandendries
Adres Burg. Rauppstraat 21
Telefoon 06-51087818
Woonplaats 5037 MG Tilburg
Website http://www.frankvandendries.com
Website 2 http://www.levenseindecounseling.com
Website 3 http://www.hoofdzaken.org
E-Mail info@frankvandendries.com
Categorie Uitvaartbegeleiding
Categorie 2 Stervens- en Rouwbegeleiding
Categorie 3 Overig
KvK Nummer 18088920
Beschrijving Frank Vandendries zet in op
1. het verhogen van de kwaliteit van beantwoording van en besluitvorming bij (onder meer) levenseindevragen en op
2. het verhogen van de kwaliteit van de keuzes die gemaakt worden ten behoeve van de uitvoering van een uitvaart.
Eigen betrokkenheid en zelfwerkzaamheid worden gestimuleerd en aangemoedigd.
Een DIY uitvaart (Direct It Yourself, een uitvaart in eigen regie) wordt gezien als ideaal omdat nabestaanden dan optimaal betrokken zijn bij voorbereiding en uitvoering en dat komt afscheid-rouw-herinneren ten goede.

Door in gesprek te gaan met Frank Vandendries en gezamenlijk levenseinde en/of uitvaart te overdenken en mogelijkheden te belichten, kunt u niet alleen de kwaliteit van beide sporen vergroten maar tevens het afscheid gesterkt tegemoet treden.
Immers, wie wenst zichzelf geen goed levenseinde?
En wie wil geen uitvaart ‘op maat’?
Zo bekeken is een bewuste voorbereiding eigenlijk niet meer dan normaal.
Provincie Noord-Brabant
Provincie 2
Provincie 3