Samenwerking

De mensen van het Netwerk werken graag samen met vakmensen die hetzelfde doel voor ogen hebben: een goed afscheid. Ritueelbegeleiders, funerair sprekers, musici en mensen die letterlijk oog hebben voor een visueel verslag van de uitvaart.

Er kan bij het afscheid behoefte zijn aan een ritueelbegeleider of funerair spreker die verdieping biedt in de vorm van (levens)verhalen en rituelen. Zij maken afspraken met u om uitgebreid kennis te maken en om, als het ware, uw woorden te vertolken. Musici kunnen uw gevoelens vertolken met live muziek, die bij u past. In de kerk, de aula, tijdens het begeleiden van de overledene op de begraafplaats, of op een andere locatie.

De dag van de uitvaart kan worden vastgelegd in beelden. Onder de leden van het netwerk zijn vakmensen die zich hebben gespecialiseerd in het maken van een foto- of videoreportage. Ze zijn bescheiden aanwezig en maken het u mogelijk om alle beelden later weer aan u voorbij te laten gaan.